Размер шрифта:aaa
Цвет сайта:aaa
12.04.2019 г.

О дискриминации на рынке труда

О дискриминации на рынке труда

Хезмәт базарында дискриминация турында

Хезмәт базарында дискриминациягә юл куймау максатларында 162-ФЗ номерлы Федераль закон белән иҗтимагый берләшмәләргә яки социаль төркемнәргә карата турыдан-туры яки читләтеп чикләү яки турыдан-туры яисә турыдан-туры булмаган өстенлекләр билгеләү турында мәгълүмат булган буш эш урыннары яки вакантлы вазыйфалар турында мәгълүмат тыю билгеләнгән, шулай ук, федераль законнар белән каралган мондый чикләүләрне яки өстенлекләрне билгеләү хокукы яки бурычы булган очраклардан тыш, хезмәткәрләрнең эшлекле сыйфатларына бәйле булмаган башка шартлар да бар.

Дискриминация характерындагы чикләүләрне үз эченә алган буш эш урыннары яки вакантлы вазыйфалар турында мәгълүматны таратучы затлар административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән административ җаваплылыкка тартыла.

Размер шрифта:aaa
Цвет сайта:aaa